Zorg voor kinderen goed geregeld

Zorg voor kinderen goed geregeld

Waarom een ouderschapsplan?

Als je een verzoekschrift tot scheiding indient, ben je wettelijk verplicht er een  ouderschapsplan aan toe te voegen. Daarin leg je vast welke afspraken er zijn gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen, over de kinderalimentatie en over de omgangsregeling. In uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de andere ouder ook na lang zoeken niet te achterhalen is, of bij langdurige extreme communicatieproblemen.

 

Kind(eren) erbij betrekken

Kinderen vanaf vijf jaar mogen iets zeggen over de 'toedeling van zorg- en opvoedingstaken'. Kinderen vanaf twaalf jaar moeten van de rechter de gelegenheid krijgen hun mening kenbaar te maken. In het ouderschapsplan moet ook worden vermeld hoe de kinderen bij het opstellen daarvan zijn betrokken. De rechter is verplicht om na te gaan of en hoe dat is gebeurd. Ook daar bewijst de methodiek van mediation zijn nut. Het is belangrijk om met het kind van scheidende partners te spreken. Soms is het noodzakelijk dat een bijzonder curator, als buitenstaander, de belangen van het kind behartigt.

Kinderbijdrage

Naast de concrete invulling van zorgtaken moet een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden vastgesteld. De kinderbijdrage heeft momenteel voorrang boven de partneralimentatie. Als er sprake is van schuldsanering kan bij het aflossingsschema rekening worden gehouden met de kinderbijdrage.
 
Onderdeel van convenant

Het ouderschapsplan kan deel uitmaken van het echtscheidingsconvenant. Daarin regelen de ex-partners zaken als de verdeling van de ontbonden gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, partneralimentatie, verevening, verrekening of conversie van pensioenaanspraken, gebruik van de voormalige gezamenlijke woning.
Voor het opstellen van een ouderschapsplan en een convenant maken wij gebruik van modellen die zijn ontwikkeld door de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators.

Henk Schwab advocaat-scheidingsmediator

Charloisse Kerksingel 12A, 3082 DA Rotterdam

T 010 4850 588, F 084 733 58 22, E schwab@schwabadvocaten.nl

 

Copyright © 2010 Henk Schwab advocaat-scheidingsmediator. All Rights Reserved.