Mediation: rationeel en adequaat conflicten oplossen

 

Wanneer mediation?

Om familieconflicten op te lossen wordt steeds vaker mediation ingezet. Die conflicten gaan bijvoorbeeld over omgangsregelingen, gezag, alimentatie, erfenisverdeling en afstamming. Familieleden verliezen in een conflict soms objectiviteit en belangen uit het oog en kunnen op allerlei fronten met elkaar de strijd aangaan. In zo’n situatie kan een professionele mediator uitkomst bieden. Vandaar dat ook rechters steeds vaker naar zo’n gespecialiseerde bemiddelaar verwijzen.

 

Ondersteund door de mediator kunnen ex-partners zelf bepalen hoe ze willen omgaan met hun conflict en welke oplossingen voor hen aanvaardbaar zijn. Met mediation houden betrokkenen controle en grip op het proces en de uitkomst. Bij procederen is de uitkomst onzeker; mediation is een rationeel en adequaat alternatief.

 

Wie wil scheiden, kan tegen de wil van zijn of haar partner de rechter verzoeken een echtscheiding uit te spreken. Daarbij kan alles naar het idee van de partner met scheidingswens worden besloten, ook als de ander het daar niet (helemaal) mee eens is. De beslissing van de rechter geeft beide partijen op onderdelen gelijk, waarbij onderliggende motieven buiten beeld blijven. Zo kan de beslissing van de rechter onderwerp van discussie blijven, met soms nieuwe (kostbare en emotioneel belastende) procedures tot gevolg. Mediation kan hier uitkomst bieden.

 

Als partijen er niet uitkomen met de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en de verrekening van overgespaard inkomen en eventuele schulden, is mediation ook het aangewezen hulpmiddel. Zeker als de materiële belangen groot zijn, of als sprake is van wraak of vergelding, lijkt een procedure misschien dé manier om het eigen gelijk door een rechter bevestigd te krijgen. Maar procederen kan eindeloos lang duren en daardoor veel geld kosten. Bovendien kan de situatie escaleren, wat een terugkeer naar de onderhandelingstafel steeds moeilijker maakt. 

 

Gezinnen

Voor kinderen is het belangrijk dat de opvoedingssituatie na een scheiding zoveel mogelijk lijkt op die van daarvóór. Afspraken daarover leggen de ouders vast in een ouderschapsplan. Dat bevat een regeling over de zorg en opvoeding, een omgangsregeling, de wijze van informatieverstrekking en de kinderalimentatie. Modellen zijn te downloaden via internet, bijvoorbeeld van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). De rechtbank neemt een echtscheidingsverzoek pas in behandeling als een ondertekend ouderschapsplan is overgelegd.

 

Ook in samengestelde gezinnen met stiefouders en stiefkinderen is het belangrijk om afspraken vast te leggen over verantwoorde zorg en opvoeding. Om daarin goed te kunnen begeleiden heeft Henk Schwab in 2014 de cursus Stiefplancoach gevolgd.

 

Gezamenlijk gedragen keuzes

De scheidingsmediator analyseert wat het onderhandelen tussen partijen in de weg staat en hoe zij in deze belangrijke kwesties tot gezamenlijk gedragen keuzes komen. Keuzes voor nu en voor de toekomst, en waarin zij (als ouders en ex-partners), maar ook de kinderen zich kunnen vinden. Bedoeling blijft het in onderling overleg maken van regelingen voor de lange termijn.

 

 

Meer informatiewww.verenigingfas.nlwww.rechtspraak.nlwww.alimentatie.nlwww.stiefplan.nl

 

Henk Schwab familierechtadvocaat mediator

Charloisse Kerksingel 12A, 3082 DA Rotterdam

T 010 4850 588, F 084 733 58 22, E schwab@schwabadvocaat.nl

   http://schwabadvocaat-mediator.nl/sites/default/files/logo_0.gif

Copyright © 2010 Henk Schwab advocaat-scheidingsmediator. All Rights Reserved.